Mẫu tóc mới

Thống kê truy cập

  • Số lượt truy cập: 1
  • Tổng số truy cập: 278766

THỜI KHÓA BIỂU THÁNG 03/2015

 

THÔNG BÁO

 

(LỊCH HỌC TRONG THÁNG 03/2015)

 

1. NỘI DUNG THỜI KHÓA BIỂU:


 

2. GHI CHÚ:


   Lớp cắt tóc căn bản (học sau khi kết thúc môn bới tóc căn bản) do nhà tạo mẫu tóc chủ nhiệm: Ô. Bành Ngọc Thanh kiêm giám đốc Trung Tâm trực tiếp giảng dạy


   Học viên các khóa khác muốn tham dự thì đăng ký tại văn phòng.

 

Mọi chi tiết cụ thể xin liên hệ: 08 5427 0713